Aplomb-yoga

Aplomb-yoga is een methode ontwikkeld door Maartje van Hooft, en beschreven in het boek 'Yoga en Aplomb, overgave aan natuurlijkheid.' Aplomb betekent letterlijk 'in het lood', dus in lijn met de zwaartekracht.
Het woord Aplomb werd binnen de yoga voor het eerst gebruikt door Noelle Perez. Bij Noelle Perez heeft Maartje dan ook haar eerste ervaring met Aplomb opgedaan. 
Aplomb-yoga bestaat uit vooroefeningen om de natuurlijke stabiliteit rond het bekken weer wakker te maken en op te bouwen, het dragende midden te vinden, en van binnenuit te komen tot een harmonieuze houdingsopbouw. In die zin is het een echte basistechniek, die je voorbereidt op de gangbare yoga-houdingen en asana's.

In het lood, gedragen in de schoot

De specifieke vooroefeningen van Aplomb-yoga helpen je om ingesleten spanningspatronen los te laten, en een gevoel voor een dragend midden op te bouwen. Het dragende midden is als 'rusten in het bekken', je centrum vinden, de Hara versterken. 'Het midden' en 'je eigen as' openen een diepe gedragen kracht in jezelf. Het is een proces dat je helpt te landen in jezelf, en thuis te komen in je lichaam.

Methodiek, overgave aan natuurlijkheid

Aplomb-yoga is methodisch, en stap-voor-stap opgebouwd. Tegelijk is er genoeg ruimte om daarin eigen accenten te leggen, te voelen wat voor jou het beste werkt.
Eigen ervaring en ook meer objectieve kennis worden steeds naast elkaar gelegd. Dit ondersteunt de verdieping van zowel je ervaring als je kennis, waarmee je handvatten krijgt om jezelf aan te sturen, je eigen leraar te worden. 

Spirituele waarden

Aplomb-yoga legt sterk de nadruk op de eigen ervaring, en probeert daar overheen zo min mogelijk dogmatiek en normering te leggen. Toch liggen onder de opleiding een aantal kernwaarden. De belangrijkste daarvan zijn autonomie en verantwoordelijkheid nemen voor eigen ervaringen en keuzes. Het proces van 'gronden' en het versterken van stabiliteit ondersteunen deze kernwaarden.
Ook de ethische voorschriften van de yoga zijn een belangrijke basis. Je wordt gestimuleerd te onderzoeken wat dat voor jou betekent, wat jouw invulling daarvan is.
De opleiding refereert in het filosofisch kader met name aan het Boeddhisme.

Eigen proces en docentschap

In de opleiding wordt een vrij duidelijke splitsing gemaakt tussen het eigen proces, en het docentschap. In de opleiding kun je ook van lifestyle (alleen gericht op eigen proces) switchen naar docent-opleiding, of terug.
In het eigen proces staat je interne leidraad en richting centraal, en dit wordt ook door de opleiding ondersteund. Als het gaat om docentschap, dan gaat het om een beroepsopleiding en het leren van een vak, en dan is er uiteraard ook een set aan externe criteria die daarbij een rol speelt.
Niet iedereen wil of kan een dergelijk vakgericht traject doorlopen. Ook de opleiding kan een negatief advies omtrent het docentschap geven. Dat is dan zeker geen diskwalificatie van het eigen proces, of de eigen yoga-ervaring. De opleiding geeft het advies voor het einde van het tweede leerjaar.

           

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, met achtergrondinfo en oefensets.