Kwaliteit

Als je op het punt komt dat je je verder in yoga wilt verdiepen zoek je natuurlijk naar een opleiding die kwaliteit biedt,
en die bij je past. Maar wat is dat, kwaliteit in Yoga-land?
Er zijn veel verschillende stijlen, van heel dynamisch en fysiek uitdagend, tot heel meditatief. 
Er zijn opleidingen die een maand duren, of 4 jaar. 
Maar in al deze variatie is er geen uitgekristalliseerd beeld wat yoga-kwaliteit precies inhoudt, en vaak hebben 'keurmerken' meer een reclame-functie dan dat ze bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling.
Toch is er natuurlijk wel iets te zeggen over kwaliteit. 
Een eerste aspect waarop je kan differentiëren is de lengte en zwaarte van de opleiding. Opleidingen omschrijven zichzelf over het algemeen als 100-uurs, 200-uurs of 500-uurs opleiding. Ook de tijdsspanne van het opleidingstraject varieert, waarbij een kortdurende super-intensieve opleiding natuurlijk anders doorwerkt dan een langer durende opleiding.
Amitabha heeft gekozen voor een 500-uurs curriculum, verdeeld in 4 lesjaren, om optimale integratie en doorwerking te garanderen.
Amitabha beschikt over zeer ervaren docenten. Amitabha heeft gekozen voor een curriculumopbouw die gebalanceerd en breed is, volgens de normen van de EYU. Amitabha werkt vanuit de basis van Aplomb-yoga, waaronder een moderne onderbouwing ligt, en die lessen veilig en effectief maakt. Deze (anatomische) onderbouwing is transparant en voor iedereen na te lezen in het boek 'Yoga en Aplomb'.
Het is deze kwaliteit die afgestudeerde docenten en studenten-in-opleiding toegang geeft tot samenwerkingsverbanden met revalidatie-centra, fysiotherapeuten en oefentherapeuten, en ook inzet in het bedrijfsleven mogelijk maakt.
Na afstuderen kan je je aansluiten bij beroepsvereniging SYN, die onder andere een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt.
Kortom, een basis waarmee je veel mogelijkheden hebt. Wil je meer weten, bekijk dan de opleidingsgids

Professionaliteit

Amitabha is een vernieuwende opleiding met een duidelijke visie op kwaliteit, zowel voor de afstuderende docenten als voor de opleiding zelf. De opleiding wordt op onderwijskundige aspecten geauditeerd door het CRKBO, de enige onafhankelijke en professionele kwaliteitsmonitor voor (yoga-)opleidingen, die niet onder een HBO of andere audit vallen.
In onze opleiding zien wij 'het Yoga-docent zijn' echt als een vak. Een vak met diepgang. Juist de nadruk op het professioneel omgaan met de docentrol geeft ruimte om filosofische en spirituele aspecten van de Yoga hierin te integreren. 
Yoga overstijgt het persoonlijke, en vraagt om transparantie. Een professionele benadering doet hetzelfde. Professionaliteit is daarmee een prachtige spirituele spiegel.

                                  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, met achtergrondinfo en oefensets.